กฎและกติกาการเล่น

(โปรดอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการเล่นนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

1. หลังจากที่มีการเล่น Internet Betting ให้ถือเป็นผลสำเร็จตามที่แสดงไว้บนเวบไซท์ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้จาก "รายการที่เล่น"

2. การเล่น Internet Betting ในช่วงปกติจะต้องกระทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น การเล่น Internet Betting หลังการแข่งขันเริ่มไปแล้วจะถือเป็นโมฆะ (ยกเว้น LIVE)

3. ลูกค้าที่มีการเล่น Internet Betting ให้ Save หรือ Print รายการที่เล่นเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่มีหลักฐานจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4. ลูกค้าที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเล่น Internet Betting ให้โทรแจ้งก่อนการแข่งขันจะเริ่มไม่เกิน 15 นาที มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

5. หากมีการแข่งขันเริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด การเล่นที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาเริ่มการแข่งขันจริงจะถือเป็นโมฆะ

6. หากมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีต่าง ๆ ท่านสมาชิกจะได้รับแจ้งผ่านทางข้อความวิ่งในเวบไซท์

7. ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการเล่นที่มีการเปิดผิดหน้าบอล หรือ
ราคาต่างกัน 20% ของตลาดทั่วไป เนื่องจากข้อผิดพลาดด้าน Software

8. กรณีที่มีการเปลี่ยนกติกาต่าง ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงกติกาตามเวปไซต์ต่างประเทศ (SBOBET)

9. หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบ
และ ตัดสินชี้ขาด โดยให้ถือคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด

10. กฏกติกาเล่น (Live) ถ้ารายการที่เล่น ok แล้ว ไม่มีการ(ยกเลิก) ถือว่าได้/เสีย ยกเว้นคู่นั้นยกเลิก

11. กฎ 12 ชั่วโมง หากมีการเลื่อนการแข่งขันเกิน 12 ชัวโมงจากตารางการแข่งขันเดิม หรือ มีการยุติการแข่งขันกลางคัน (แข่งไม่ครบ 90 นาที)
รายการเล่นทั้งหมดจะถูกยกเลิกไม่คิดได้เสีย ยกเว้น รายการที่ทราบผลแน่ชัดก่อนมีการยุติการแข่งขัน ส่งผลให้
บอล 90 นาทีในเกม ทั้งก่อนเตะ และ Live ถูกยกเลิกทั้งหมด บอลสูงต่ำ จะต้องพิจารณาถึงผลได้เสียที่แน่ชัดก่อน

เช่น สมาชิกแทงบอลราคาสูงต่ำ 2.5 ลูก และผลการแข่งขันก่อนจะยุติเป็น เจ้าบ้าน 1 - 2 ทีมเยือน (สกอร์รวม 3 ลูก)
ให้ถือว่าการเล่นนี้ทราบผลแน่ชัดแล้ว และจะถือว่ามีการได้เสียเกิดขึ้น

หากสมาชิกแทงบอลราคาสูงต่ำ 2.5+3 ลูก และผลการแข่งขันก่อนจะยุติเป็น เจ้าบ้าน 1 - 2 ทีมเยือน (สกอร์รวม 3 ลูก)
ให้ถือว่าการเล่นนี้ทราบผลแน่ชัดแล้วครึ่งหนึ่ง และจะถือว่ามีการได้เสียเกิดขึ้นครึ่งหนึ่ง

แต่หากสมาชิกแทงบอลราคาสูงต่ำ 3+3.5 ลูกขึ้นไป แล้วสกอร์ก่อนจะยุติเป็น เจ้าบ้าน 1 - 2 ทีมเยือน (สกอร์รวม 3 ลูก)
ให้ถือว่าการเล่นนี้ยังไม่ทราบผลที่แน่ชัด และจะถูกยกเลิกไม่คิดได้เสีย

(ทางเว็บของสงวนสิทธิ์ยกเลิกบางรายการที่ผิดปกติตามดุลยพินิจของทางเว็บ)
     
สำหรับ iPhone คลิกที่นี่